MISSIE

De ouder in staat stellen de beste versie van zichzelf te zijn in de eigen leef-, woon- en werkomgeving.

'Healthy Parenting, voor een gezonde en kansrijke start'

Visie

Regie nemen
Wij geloven dat elke ouder ernaar mag streven om de beste versie van zichzelf te zijn in de eigen leef-, woon- en werkomgeving. Het kunnen nemen van eigen regie vergt bewustwording. Het stellen van doelen en vergroten van de eigen effectiviteit helpen daarbij. Om dit te verwezenlijken zijn goede gezondheidsvaardigheden onontbeerlijk. Het kunnen lezen, begrijpen en toepassen van informatie omtrent mentale, fysieke en emotionele gezondheid is de basis welke volgens ons ten grondslag ligt aan het bouwen van veerkrachtige, gezonde en gelukkige families.

Gezondheidsvaardigheden
In de huidige maatschappij is het aanleren van gezondheidsvaardigheden niet vanzelfsprekend.  De informatieverstrekking omtrent voeding, beweging, en gedrag loopt erg uiteen en zorgt voor veel verwarring. Als de kennis en vaardigheden je ontbreken om gezonde keuzes voor jezelf en/of voor je familie te kunnen maken, word je onzeker en ervaar je geen eigen regie. Wij zien de rol van familie als essentieel en geloven sterk in het belang van gezond gedrag, vertrouwen en het zelfmanagement van moeders én vaders. Zij leggen immers de basis voor een gezonde toekomstige generatie. 

Dagelijkse gewoontes
Wij zoeken samen naar dagelijkse gezonde leef- en werkgewoontes die helpen om zowel persoonlijke- als familiedoelen te bereiken. Dit doen wij door de omgeving te betrekken. Samen met de familie, de gemeente en/of de werkgever worden de juiste gewoontes getraind, begrepen en toegepast. Het leren omgaan met terugval speelt hierbij een belangrijke rol. Op deze manier wordt duurzame gedragsverandering geborgd in de leef-, woon- en werkomgeving zodat de ouder de beste versie van zichzelf kan zijn. 

Doel

Wij zetten ons in om een positieve bijdrage te leveren aan veerkrachtige, gezonde en gelukkige families. De behoefte van de ouder en het belang van de familie staat daarbij centraal.

Ons doel is het bevorderen van gezondheid, welzijn en het voorkomen van ziekten. Wij voelen de noodzaak en de verantwoordelijkheid om mee te bouwen aan een gezonde toekomstige generatie. 
WHY: Gezonde toekomstige generatie.

HOW: Stimuleren van gezond gedrag en positief versterken. 

WHAT: Coaching, ondersteuning door leefstijlprogramma's, workshops en activiteiten voor ouders, families, werkgevers, professionals, zorgorganisaties en gemeentes.