onze leefstijlprogramma’s

In de Healthy Parenting leefstijlprogramma's Kinderwens, Zwanger en Gezond gezin speelt zowel de gecombineerde leefstijlinterventie Coaching op Leefstijl (COOL) als het  Healthy Parenting programma (HPP) een  belangrijke rol.

De toevoeging van HPP is belangrijk omdat dit programma in gaat op wat (aanstaande) ouders zelf hebben aangegeven nodig te hebben aan informatie en ondersteuning op het gebied van een gezonde leefstijl in deze bijzondere periode van hun leven. 

GLI Coaching op leefstijl

Het Coaching op Leefstijl (verder genoemd CooL) programma voor volwassen is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Het programma bestaat uit een basis en een onderhoudsprogramma die beide dezelfde opzet kennen: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groepsbijeenkomsten en een eindgesprek.

Binnen het programma worden de achtergronden en oorzaken van ongezonde leefstijl samen met deelnemers bekeken en vervolgens wordt een behandeltraject doorlopen. De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energiemanagement, timemanagement, vitaliteit en ontspanning.

Het CooL-programma wordt aangeboden door een hbo-opgeleide professional, die voldoet aan de competenties van de leefstijlcoach en duurt in totaal 24 maanden. 

Healthy Parenting programma

Het Healthy Parenting Programma (verder genoemd HPP) is een programma dat bestaat uit 8 groepsbijeenkomsten en vier Healthy Parenting café’s. De inhoud van de thema’s van het programma is tot stand gekomen naar aanleiding van de behoeften van (aanstaande) ouders.

In de groepsbijeenkomsten krijgen deelnemers groepsvoorlichting op maat in de vorm van psycho-educatie in combinatie met workshops. Deze workshops faciliteren interactief leren. Hierbij hebben we oog voor een duurzame leefstijlverbetering en het vergroten van gezondheidsvaardigheden. De onderwerpen welke aan bod komen zijn onder andere de invloed van (early life) stress, balans in je werk en privé leven, en het belang van slaap en slaapcoaching.

Daarnaast zijn er vier Healthy Parenting cafe’s welke plaats vinden op een locatie in de wijk; bijvoorbeeld bij een lokale ondernemer, buurtcentrum, wijkmoeder of supermarkt. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er aandacht besteed aan sociaal-economische problematiek zoals schulden en armoede, eenzaamheid, maar ook hoe je de weg vindt binnen jouw gemeente.

Het Healthy Parenting programma wordt uitgevoerd door een zorg- of welzijnsprofessional op minimaal MBO-4 niveau welke de training tot Healthy Parenting Professional heeft gevolgd en met goed resultaat heeft afgesloten.

Het Healthy Parenting Programma kan simultaan aan een GLI uitgevoerd worden maar ook als individueel programma.